Este destinat stingerii incendiilor din clasele A, B si F si este produs in vederea utilizarii in stingatoare de incendiu sau in alte dispozitive destinate stingerii incendiilor.


Se utilizeaza nediluat.Produsul nu este clasificat ca fiind periculos chimic.Transport rutier si feroviar (RID/ADR):
In conformitate cu regulile in vigoare produsul nu este clasificat ca periculos.


IMDG/GGV maritim:
In conformitate cu regulile in vigoare produsul nu este clasificat ca periculos.


ICAO/IATA:
In conformitate cu regulile in vigoare produsul nu este clasificat ca periculos.

 E X A L  G R U P  s. r. l

                

      -  d i s t r i b u i t o r  a u t o r i z a t  - 


telefon 0722494951 | fax 0249431532 | e-mail office@exalgrup.ro
Bonpet_lichid_2.JPG

Toate drepturile rezervate !
Exal Grup s.r.l. Romania
©2014